RECLIPS

en de jaren ‘50

1950

De Hoeksche Waard            

in de jaren ‘50            

In dit decennium vindt er een grote ramp plaats: de watersnoodramp. Een groot deel van de Hoeksche Waard komt in 1953 onder water te staan en er vallen tientallen slachtoffers.

 

Er worden ook plannen gemaakt voor een vaste oeververbinding tussen Goeree Overflakkee en de Hoeksche Waard.

 

Klik een jaar aan en lees de krantenberichten en luister naar de hits van de jaren ‘50.

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Ga terug naar een ander decennium